Hàng nghìn môtô diễu hành tại Washington

Bảo Khánh
Video: Harley-Davidson

Nguồn: vnexpress.net