Người Hà Nội đội mưa đi "giải cứu" thịt lợn

 
Nguồn: www.tienphong.vn