Cần hơn 700 tỷ để khôi phục nuôi trồng thủy sản

Phương án hỗ trợ đối với thủy, hải sản bị thiệt hại được quy định với mức cao nhất là 10 triệu đồng/ha (đối với diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa và lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%).

Nguồn: www.tienphong.vn