Đoán tên thành phố nổi tiếng thế giới từ biệt danh

 

Câu 1: Thành phố nào dưới đây được mệnh danh là "thành phố trắng phương Bắc"? 

a. Helsinki

b. Oslo

c. Reykjavík

d. Copenhagen

Nguồn: vnexpress.net