Từ vựng về các loại trường bằng tiếng Anh

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách phát âm tiếng Anh

tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-1
Trường mẫu giáo Trường tiểu học
tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-2 tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-3
Trường trung học Trường cao đẳng dạy nghề
tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-4 tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-5
Trường công Trường tư
tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-6 tu-vung-ve-cac-loai-truong-bang-tieng-anh-7
Trường nội trú Đại học

Thạch Anh

Nguồn: vnexpress.net