Học tiếng Anh qua bài hát "When I was your man"

My pride, my ego, my needs, and my selfish ways

Niềm kiêu hãnh, tính tự tôn, nhu cầu và cái kiểu ích kỷ của anh

Caused a good strong woman like you to walk out my life

Đã khiến một người phụ nữ tốt và mạnh mẽ như em bước ra khỏi đời anh

Now I never, never get to clean up the mess I made, ohh…

Giờ anh không bao giờ có thể dọn dẹp những thứ bừa bộn anh đã tạo ra

And it haunts me every time I close my eyes

Và nó ám ảnh anh mỗi khi anh nhắm mắt

It all just sounds like oooooh…

Nghe giống như là oooooh…

Mmm, too young, too dumb to realize Mmm, (anh đã) quá trẻ, quá ngu ngốc để nhận ra
That I should"ve bought you flowers Rằng trước đây mình nên mua hoa tặng em
And held your hand

Và cầm lấy tay em

Should"ve gave you all my hours

Dành tất cả thời gian cho em

When I had the chance

Khi anh có cơ hội

Take you to every party Đưa em đi dự tiệc
"Cause all you wanted to do was dance

Vì nhảy múa là tất cả những gì em thích

Now my baby"s dancing

Giờ đây, em yêu của anh đang nhảy múa

But she"s dancing with another man

Nhưng với một người đàn ông khác

Although it hurts

Mặc dù đau đớn,

I"ll be the first to say that I was wrong

Nhưng anh sẽ là người đầu tiên nói rằng anh đã sai

Oh, I know I"m probably much too late

Ừ, anh biết có lẽ với anh là quá trễ

To try and apologize for my mistakes

Để cố xin lỗi vì những lỗi lầm của anh

But I just want you to know Và anh chỉ hy vọng em biết rằng
I hope he buys you flowers

Anh hy vọng anh ta sẽ mua hoa cho em

I hope he holds your hand

Anh hy vọng anh ta sẽ cầm tay em

Give you all his hours Dành hết thời gian cho em
When he has the chance

Khi anh ta còn cơ hội

Take you to every party

Đưa em đến mọi buổi tiệc

"Cause I remember how much you loved to dance

Vì anh nhớ rằng em đã thích nhảy như thế nào

Do all the things I should have done

Làm tất cả những gì anh đáng lẽ phải làm

When I was your man

Khi anh còn là người đàn ông của em

Do all the things I should have done

Làm tất cả những gì anh đáng lẽ phải làm

When I was your man Khi anh còn là người đàn ông của em
Nguồn: vnexpress.net