Cách đọc nối âm "Put it down on me"

Tùy ngữ cảnh, mà "Put it down on me" có nhiều nghĩa khác nhau. Trong bài hát "Sugar" của Maroon 5, cụm từ nghĩa là "trao trọn cho tôi". Còn khi đi ăn với bạn bè, nếu bạn nói "Put it down on me" với nhân viên thu ngân, có thể hiểu là "Hãy để tôi trả hóa đơn"...

 Trà My

Nguồn: vnexpress.net