20 từ tiếng Anh hầu hết người Việt phát âm sai

Foods

 

Body

 

Travel

 

Life

Thạch Anh

Nguồn: vnexpress.net