Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 7,2%

Ảnh minh họa (Nguồn: K.D)

Như vậy, chỉ số IIP qua 5 tháng đầu năm cho thấy xu hướng tăng trưởng tháng sau tăng cao hơn tháng trước: IIP 5T/2017 tăng cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với 4T/2017 (4T/2017 so với cùng kỳ IIP đạt 5,1%); cao hơn 1,6 điểm phần trăm so với 3 tháng năm 2017 (3T/2017 so với cùng kỳ IIP đạt 4,1%), cao hơn 3,3 điểm phần trăm so với 2 tháng năm 2017 (2T/2017 so với cùng kỳ IIP đạt 2,4%)

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng cao với mức 36,2%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,7%; dệt tăng 10,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng10,1%… Một số ngành có mức tăng trưởng giảm hoặc tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ tiếp tục tập trung chủ yếu ở lĩnh vực khai khoáng: Khai thác than cứng và than non tăng 0,9%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 12,3%;...

Các sản phẩm công nghiệp có xu hướng tăng trưởng cao từ đầu năm như: sắt thép thô tăng 29,6%; thép cán tăng 27,7%; tivi tăng 42,8%; phân đạm ure tăng 13,7%; phân DAP tăng 21,1%; quần áo mặc thường tăng 9,1%… Một số sản phẩm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Dầu thô khai thác giảm 12,5%; khí đốt giảm 7,7%;...

Cũng Theo Bộ Công Thương, chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng 2017 tăng 8,1% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống tăng 9%; kim loại tăng 12,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 13,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 16,4%;… Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 2,8%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 0,6%; dệt tăng 0,6%;…

Tuy nhiên, tính đến 1/5, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11% so với cùng thời điểm năm 2016, cao hơn so với mức tồn kho 8,7% của cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 43,1%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 16,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 5,6%... Ngoài ra, nhiều ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất đồ uống tăng 40,6%; sản xuất kim loại tăng 82,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 69,8%...

Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2017 được cải thiện dần, tháng sau cao hơn tháng trước, tuy nhiên mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Kim Dung Nguồn: dangcongsan.vn