Chuẩn bị cho sự ra mắt sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm

Đào tạo về CW cho các thành viên thị trường vào mỗi thứ năm hàng tuần tại SGDCK Tp.HCM, bắt đầu từ 29/12/2016 (Ảnh: L.P)

Xây dựng và củng cố hạ tầng công nghệ

Chứng quyền có bảo đảm được giao dịch tương tự như cổ phiếu nên HOSE không phải thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với hệ thống giao dịch. Hiện tại HOSE đã hoàn thành việc chỉnh sửa hệ thống giao dịch, chạy thử nghiệm nội bộ và đang tiến hành chạy thử nghiệm với các công ty chứng khoán và hãng tin. Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác quản lý và giám sát khi CW được niêm yết chính thức, HOSE đã và đang xây dựng các hệ thống phụ trợ, dự kiến các hệ thống này sẽ được hoàn hiện và chạy thử nghiệm trong tháng 05/2017.

Đối với các tổ chức phát hành, bên cạnh việc chuẩn bị về hệ thống giao dịch, để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động phát hành, hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức phát hành CW cần được cải tiến và xây mới để phù hợp các nghiệp vụ như phòng hộ rủi ro (hedging), quản trị rủi ro và tạo lập thị trường (market maker). HOSE đã tạo cầu nối để các đơn vị cung cấp phần mềm quốc tế giới thiệu về hệ thống tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro nhằm giúp công ty chứng khoán có thêm thông tin lựa chọn đối tác xây dựng hệ thống vận hành sản phẩm CW trong thời gian tới.

Đào tạo chuyên môn cho các tổ chức phát hành CW

Tổ chức phát hành CW là thành tố then chốt trong việc hình thành sản phẩm, tạo hàng cho thị trường, đồng thời cũng là tổ chức lập thị trường hay còn gọi là nhà cung cấp thanh khoản cho chính chứng quyền mà mình phát hành. Trong thời gian qua, HOSE đã tổ chức các buổi hội thảo, phổ biến về sản phẩm CW cho các công ty chứng khoán, thành lập các nhóm làm việc bao gồm các thành viên từ các công ty chứng khoán và tổ phát triển sản phẩm CW của HOSE để tăng cường trao đổi các vấn đề khi triển khai sản phẩm. Do đây là một sản phẩm còn khá mới mẻ đối với các thành viên thị trường, các công ty chứng khoán cần có sự chuẩn bị chu đáo về mặt cơ sở vật chất cũng như chuyên môn nghiệp vụ để có thể phát hành sản phẩm CW một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, HOSE đã tổ chức đoàn khảo sát và học tập kinh nghiệm về các nghiệp vụ của tổ chức phát hành CW tại Hàn Quốc và Thái Lan - 2 thị trường châu Á có sản phẩm CW phát triển mạnh nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Chuyến công tác đã giúp các công ty chứng khoán thành viên tích lũy và học hỏi nhiều kinh nghiệm quốc tế trong quá trình triển khai sản phẩm CW tại Việt Nam.

Xây dựng hành lang pháp lý

Sau khi Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch CW có hiệu lực vào 01/01/2017, HOSE đã tiến hành xây dựng các quy chế liên quan đến CW bao gồm Quy chế hướng dẫn niêm yết, giao dịch, công bố thông tin và phòng ngừa rủi ro và tạo lập thị trường. Các quy chế này đã hoàn tất lấy ý kiến thành viên thị trường, và hiện đang trình UBCKNN để lấy ý kiến trước khi được chính thức ban hành dự kiến vào tháng 7/2017.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động giao dịch CW được diễn ra công bằng, hiệu quả, ngăn ngừa và phát hiện các hoạt động thao túng giá nhằm bảo vệ quyền lợi của cả tổ chức phát hành và nhà đầu tư, HOSE đã xây dựng các tiêu chí và hệ thống giám sát chặt chẽ việc giao dịch CW cũng như nghĩa vụ tạo lập thị trường của tổ chức phát hành.

CW là sản phẩm mới có sử dụng đòn bẩy đi kèm với đó là tỷ lệ rủi ro cao hơn nhiều lần so với cổ phiếu hay trái phiếu nên đòi hỏi nhà đầu tư tham gia thị trường phải có sự hiểu biết nhất định về sản phẩm và ý thức được mức độ rủi ro.

Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho công chúng đầu tư ở bất cứ thị trường nào cũng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công khi triển khai một sản phẩm mới ra thị trường và luôn phải đi trước một bước. Đối với Việt Nam, xu hướng giao dịch theo trào lưu vẫn còn khá phổ biến và nhà đầu tư cá nhân vẫn thường là những người gánh chịu rủi ro, thua lỗ. Vì vậy, phổ biến kiến thức, đào tạo cho nhà đầu tư là vấn đề nòng cốt và mang tính lâu dài bởi thị trường cần những nhà đầu tư thông thái và am hiểu. Nhận thức được điều đó, HOSE đã tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản, các chương trình hội thảo lấy ý kiến thành viên thị trường để xây dựng, hoàn thiện, và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, HOSE cũng đã tổ chức các buổi giới thiệu kiến thức về chứng quyền cho sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên toàn thành phố và thực hiện các bài viết giới thiệu về sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của HOSE, UBCKNN và trên các tạp chí trong và ngoài ngành.

Để hoàn thiện khung pháp lý và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chứng quyền có bảo đảm, bên cạnh sự chủ động của UBCKNN và Trung tâ, lưu ký chứng khoán (VSD) , HOSE luôn tích cực phối hợp với UBCKNN trong việc xây dựng quy chế hướng dẫn của UBCKNN về CW, VSD đề xuất chế độ kế toán cho sản phẩm CW  trong việc xây dựng các Quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cũng như quy trình thực hiện quyền đối với CW.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và khẩn trương của UBCKNN, HOSE và VSD cùng với các thành viên thị trường trong công tác triển khai, HOSE đã sẵn sàng cho việc ra mắt sản phẩm CW tại thị trường Việt Nam.

M.P Nguồn: dangcongsan.vn