Ra mắt sách “Những vị tướng Thạch Thất thời đại Hồ Chí Minh”

Huyện Thạch Thất, vùng đất xứ Đoài địa linh nhân kiệt với nhiều di tích văn hóa-lịch sử, là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Thạch Thất có 18 người vinh dự mang quân hàm cấp tướng, có những vị tướng sớm theo Đảng, theo Bác Hồ từ ngày lập nước như Trung tướng Lê Khoa, Trung tướng Khuất Duy Tiến, Thiếu tướng Vũ Chí Đạo… Các vị tướng của mảnh đất Thạch Thất đã và đang không ngừng phấn đấu, khẳng định bản lĩnh của mình, truyền thống của quê hương Thạch Thất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cuốn sách là những trang tư liệu quý, những trang văn học-lịch sử đáng ghi nhận của một phần đất và người quê hương Thạch Thất.

HẰNG NGA

Nguồn: www.qdnd.vn