Ủng hộ, đầu tư hàng chục tỷ đồng thực hiện công tác chính sách, giúp đỡ nhân dân

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng tham mưu đã ủng hộ, đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách, giúp đỡ nhân dân các địa phương. Cụ thể, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" 3,5 tỷ đồng, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 3,8 tỷ đồng; đầu tư xây dựng các công trình di tích lịch sử, trường học, nhà văn hóa, đường giao thông tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) với số tiền hơn 14,5 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng 38 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng 96 nhà tình nghĩa, 14 nhà đồng đội tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tri ân, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách hơn 4,1 tỷ đồng; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.900 lượt người... Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện công tác chính sách đối với người có công và giúp đỡ nhân dân đã góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

VŨ XUÂN DÂN

Nguồn: www.qdnd.vn