Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 66

leftcenterrightdel
Các đại biểu và các học viên tham gia lễ khai giảng lớp học. 

Trong khuôn khổ thời gian khóa học, 56 đồng chí học viên là những cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam. Trong đó đặc biệt là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Các học viên cũng sẽ được nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; nghiên cứu thực tế ở một số địa phương, đơn vị; trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương… Đây là những nội dung quan trọng và thiết thực, góp phần nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn; khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, nhằm giữ vững thế chủ động về chiến lược, tạo môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững an ninh quốc gia để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn: www.qdnd.vn