Doanh nghiệp nên chủ động thử khí thải ôtô chạy bằng diezen

  • Petrolimex giảm giá dầu diezen qua thẻ Flexicard
  • Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá dầu điêzen
  • Nấm tạo ra điêzen


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, từ tháng 4 đến nay, Bộ GTVT thường xuyên yêu cầu, đôn đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ôtô hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ôtô sử dụng nhiên liệu diezen để bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31-12.

Bộ GTVT cũng yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu ôtô sử dụng nhiên liệu diezen không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 mà chưa hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31-12.

Ông Nguyễn Vũ Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho biết, trong 2 tháng gần đây, số lượng đăng ký thử động cơ khí thải diezen khá lớn, nhưng chủ yếu là thử khí thải mức dưới Euro 4. “Hiện, số lượng đăng ký thử nghiệm khí thải động cơ xe sử dụng diezen khá ít, kể cả thử nghiệm khí thải mức Euro 4.

Nếu các doanh nghiệp chờ thời điểm gần đến ngày áp dụng lộ trình mức Euro 4 đối với xe sử dụng động cơ diezen (1-1-2018) mới đưa động cơ đi thử nghiệm sẽ khó tránh khỏi cảnh xếp hàng, chờ đợi”, ông Huy khuyến cáo.

T. Huyền
Nguồn: cand.com.vn