Nên khuyến khích đăng ký mã số thuế

Với số lượng hoàn thuế TNCN vãng lai quá nhiều như vậy và số tiền hoàn thuế không lớn, Cục Thuế TP.HCM đề xuất như thế là chưa hợp lý bởi vì dù có giảm xuống 5% thì người nộp thuế vẫn phải hoàn thuế. Làm như vậy sẽ không thu đủ, sẽ thất thu thuế trong bối cảnh bội chi của nền kinh tế rất lớn. Do đó, việc đề xuất của Cục Thuế TP.HCM là chưa hợp lý, thuế suất có giảm xuống 5% cũng sẽ không giảm được hồ sơ hoàn thuế.

Ngành thuế nên khuyến khích người nộp thuế đăng ký mã số thuế để dễ giám sát quản lý. Khi có mã số thuế thì người nộp thuế chỉ cần làm bản cam kết 02, cam kết thu nhập sau khi giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ thuế TNCN. Đặc biệt, trong cách mạng công nghệ thông tin cần sử dụng các phần mềm trong việc quản lý thuế TNCN, sẽ giảm được áp lực công việc hoàn thuế thay vì đề xuất giảm thuế suất và xin ý kiến Quốc hội.

Nên khuyến khích đăng ký mã số thuế - ảnh 1
Người dân đang làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế quận 3, TP.HCM. Ảnh: HTD

Giải pháp: Kho bạc Nhà nước nên đơn giản thủ tục hành chính khi thực hiện hoàn thuế TNCN. Bên cạnh đó thay vì phải lập từng hồ sơ cho từng cá nhân như hiện nay, nên cho phép cơ quan thuế lập một lệnh hoàn chung cho nhiều cá nhân có tài khoản tại một ngân hàng, tương tự cách lập danh sách chi lương của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí cũng như thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Để hạn chế số cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế và làm thủ tục hoàn thuế, cơ quan quản lý dự kiến sẽ cho phép NLĐ nếu xét thấy thu nhập của mình thấp (dưới 48 triệu đồng/năm đối với người độc thân; dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu phải nuôi dưỡng một người phụ thuộc; dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu phải nuôi dưỡng hai người phụ thuộc...) thì chỉ cần làm bản cam kết gửi cho đơn vị chi trả thu nhập thì sẽ không phải tính tạm khấu trừ thuế. Tuy nhiên, cá nhân có thu nhập vãng lai phát sinh vẫn phải tổng hợp chung vào thu nhập cả năm để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.

PGS-TS NGÔ TRÍ LONG, chuyên gia kinh tế

  • Chia sẻ
Nguồn: plo.vn