<img src="http://static.tinnhanhchungkhoan.vn/w/App_Themes/Images/logo.png" width="320" height="75" alt="Tin nhanh chứng khoán" style="">

(ĐTCK) Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng (VTV) thông báo ngày 5/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền. 

Tỷ lệ thực hiện là 18%, trong đó 8% chi cho đợt 2 năm 2016 và 10% là tạm ứng cổ tức 2017. Với vốn điều lệ hiện tại gần 312 tỷ đồng, VTV sẽ chi khoảng hơn 56 tỷ đồng trả cổ tức. Thời gian thanh toán từ 28/7/2017.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cổ đông VTV đã thông qua tỷ lệ cổ tức 2016 và kế hoạch 2017 đều ở mức 15% bằng tiền mặt.

Năm 2017, VTV đặt các chỉ tiêu gồm sản lượng hàng hóa bán ra và vận tải đạt 2,34 triệu tấn, tăng 6,94%; doanh thu đạt 4.334,7 tỷ đồng, tăng 32,9%; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 157,16 tỷ đồng, tăng 118% so với kết quả thực hiện 2016. 

Kết thúc quý I, VTV báo lãi hơn 45 tỷ đồng, gấp 3,7 lần lợi nhuận quý I/2016. Nguyên nhân lãi lớn chủ yếu nhờ bán tài sản là tàu biển Comatce Star.

Nguyễn Gia
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn