<img src="http://static.tinnhanhchungkhoan.vn/w/App_Themes/Images/logo.png" width="320" height="75" alt="Tin nhanh chứng khoán" style="">

(ĐTCK) UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Nhà thờ Cồn Dầu, thuộc Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân.

Theo đó, tổng diện tích đất trước và sau khi điều chỉnh quy hoạch là 106.735 m2 thuộc khu đất tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch là điều chỉnh một phần công viên cây xanh thành các lô đất ở B1-72-1, B1-72-2, B1-72-3, B1-72-4, B1-72-5, B1-72-6, B1-72-7 xung quanh khu vực Nhà thờ Cồn Dầu. Sau điều chỉnh, đất công viên cây xanh còn 21.636 m2; hình thành 368 lô đất ở với diện tích 35.584 m2; đất giao thông tăng từ 27.608 m2 lên 35.819 m2 và đất Nhà thờ Cồn Dầu giữ nguyên với diện tích là 10.696 m2.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật gửi thẩm định phê duyệt theo đúng quy định. Đặc biệt chú ý quy hoạch cao độ nền và thoát nước để đảm bảo thoát nước tự nhiên.

UBND Thành phố giao UBND quận Cẩm Lê tổ chức, niêm yết công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:[email protected]
Theo Việt Dương
Báo Đầu tư Bất động sản
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn