<img src="http://static.tinnhanhchungkhoan.vn/w/App_Themes/Images/logo.png" width="320" height="75" alt="Tin nhanh chứng khoán" style="">

(ĐTCK) Tính từ đầu năm nay đến ngày 13/6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 18 phiên đấu giá cổ phần.

Trong đó, có 4 phiên phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 13 phiên thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước tại các công ty cổ phần, 1 phiên phát hành ra công chúng.

Trong 5 tháng vừa qua, có 15/18 phiên đấu giá tổ chức tại HNX đã bán hết 100% vốn cổ phần chào bán

5 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá qua HNX đạt hơn 180,7 triệu cổ phần, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 175,6 triệu cổ phần, tương đương 97% trên tổng số cổ phần chào bán, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 2.424 tỷ đồng, bình quân mỗi phiên bán được 134,6 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 547 tỷ đồng.

H.Hòe
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn