TP.HCM và Microsoft đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghệ thông tin

Nguồn: www.vietnamplus.vn