Mỹ lo ngại công nghệ nhạy cảm lọt vào tay Trung Quốc

Nguồn: www.vietnamplus.vn