Chưa thể khôi phục tập tin bị mã độc WannaCry tống tiền

Nguồn: www.vietnamplus.vn