"Cười té ghế" với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

Để đối phó với vấn nạn “xoài tặc”, “mít tắc”... bảo vệ trái cây vườn nhà, rất nhiều khổ chủ đã nghĩ ra những cách chống trộm trái cây mà nhìn qua bạn không thể không cười.

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

Đánh số và tiến hành điểm danh mỗi ngày, mất quả nào sẽ biết ngay

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

Không hái trộm được ta xử lý luôn tại chỗ.

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

Đã treo bảng chú thích mà xem ra không có kết quả

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

Trước vấn nạn "mít tặc" này cứ phải khóa và cho vào lồng sắt cho chắc.

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

"Mới tiêm thuốc sâu", một cảnh báo rất nhẹ nhàng

“Cười té ghế” với 1.001 chiêu chống trộm trái cây chỉ có ở Việt Nam

Tên trộm nhân văn nhất vịnh Bắc Bộ, ăn xong còn chừa lại hạt cho chủ

Theo dspl/eva

Nguồn: www.baoventd.com